AXP Login
Name and address Job, Education & Experience Application Accept
Here you must enter your name and your contact information. The more information you give us, the bigger the chance is that we can get back to you.

Her skal du angive dit navn og dine kontaktoplysninger. Jo flere oplysninger du giver os, des større chance er der for, at vi får fat i dig.
Personal details
Name
Address
Zip/City
 
Country
Nationality
 
Phone
Mobile
Email
Newsletter
Job via SMS
Here you can enter one or more references for available jobs.

Her kan du indtaste en eller flere referencer til opslåede jobs.
Job code(s)

Add job code


In WORKINGAREA, you must indicate which areas of work you are qualified within. You also have to indicate where in the country you want to work by choosing one or more geographical areas and choosing which time you want to work.At least one of each of the three lists must be selected.

I blokken ARBEJDSFORHOLD skal du angive hvilke arbejdsområder du er kvalficeret indenfor og om du ønsker vikariat og/eller fastansættelse indenfor orådet.
Du skal også angive hvor i landet du ønsker at arbejde ved at vælge en eller flere af de geografiske områder og du skal vælge i hvilke tidsrum du ønsker at arbejde (især vigtigt ved vikariater).
Der skal vælges mindst én fra hver af de tre lister.
Work relations
Workingarea?
Arbejdsområder?

Check the workarea you want to work in
Afkryds de arbejdsområder du vil arbejde indenfor
  Where do you want to work?
Hvor vil du arbejde?

Choose where you want to work:
Angiv hvor du gerne vil arbejde:
  When would you like to work?
Hvornår vil du arbejde?

 Temp assignment / Recruitment
Plumbing & Heating installer / VVS-installationer      
Carpenter work / Tømrerarbejde      
Sprinkler installations      
Plumbing /Blikkenslagerarbejde      
Electrical installations / El-installationer      
Metalworkder & Welder /Smede og Svejsearbejde      
Ventilaiton fitter/Ventilationsmontage      
Maison / murer      
Helpworker / arbeidsman      
Tiler/ Fliselegger      
Mechanic/Mekaniker      
 
Geographic areas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Weekdays incl. Saturday at 7-18
  Weekdays from 7-18
  Weekdays from 7-15:30
In order to register your application you must accept the following conditions regarding registration, storage and dissemination of your data. Therefore, we should ask you to read the terms thoroughly and confirm that you agree by makeing a tick in the box below the terms.

For at kunne registrere din ansøgning skal du acceptere nedenstående betingelser vedr. registrering, opbevaring og videreformidling af dine data. Vi skal derfor bede dig gennemlæse betingelserne grundigt og bekræfte at du er indforstået ved at afkrydse i feltet nedenfor betingelserne.